• (08) 3965.0424 - (08) 3965.0427
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2023, 23:30 (GMT + 7) Tìm kiếm

Nhập khẩu phân bón 2 quý đầu năm 2010: giảm cả về lượng và trị giá

Thứ Ba, 04 Tháng năm 2010, 17:23 GMT+7

Theo số liệu thống kê, tháng 6/2010 cả nước đã nhập 128,9 nghìn tấn phân bón các loại, đạt trị giá 39,7 triệu USD,giảm 18,15% về lượng và giảm 19,96% về trị giá so với tháng 5/2010. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010 cả nước đã nhập 1,4 triệu tấn phân bón các loại, trị giá trên 437 triệu USD, giảm 37,21% về lượng và giảm 39,77% về trị giá so với cùng kỳ. 

Nhìn chung, 2 quý đầu năm 2010, mặt hàng phân bón nhập khẩu của cả nước đều giảm về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể: 

+Phân Ure nhập về trong tháng 6 là 11,7 nghìn tấn, trị giá 3,2 triệu USD, tăng 0,35% về lượng và 31,05% về trị giá so với tháng 5/2010. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng Ure cả nước nhập về là 362,8 nghìn tấn, trị giá 110,9 triệu USD, giảm 47,88% về lượng và giảm 47,48% về trị giá so với cùng kỳ. 

+Phân NPK nhập khẩu trong tháng 6 là 8,1 nghìn tấn, trị giá 3,7 triệu USD, tăng 52,78% về lượng và 34,29% về trị giá so với tháng 5. Nâng lượng phân NPK nhập về trong 6 tháng đầu năm là 121,7 nghìn tấn, trị giá 46,3 triệu USD, giảm 30,49% về lượng và giảm 36,78% về trị giá so với cùng kỳ.

+Phân DAP nhập 12,2 nghìn tấn trong tháng 6, đạt trị giá 5,1 triệu USD, tăng 77,39% về lượng và 94,41% về rtij giá so với tháng 5/2010, nâng lượng phân DAP nhập về trong 6 tháng đầu năm là 181,8 nghìn tấn, trị giá 78,6 triệu USD, giảm 64,61% về lượng và giảm 61,16% về trị giá so với cùng kỳ. 

+Tháng 6/2010, cả nước đã nhập 38,5 nghìn tấn phân SA, đạt trị giá 5,1 triệu USD, tăng 5,06% về lượng, nhưng giảm 1,33% về rtij giá so với tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, cả nước đã nhập 355,3 nghìn tấn phân SA, đạt trị gái 48,4 triệu USD, giảm 42,38% về lượng và giảm 45,41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

+Phân Kali nhập về trong tháng là 70,8 nghìn tấn, trị giá 28,5 triệu USD, giảm 71,03% về lượng và giảm 68,72% về trị giá so với tháng 5/2010. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, lượng phân Kali nhập về là 282,8 nghìn tấn, trị giá 117,3 triệu USD, tăng 47,50% về lượng nhưng giảm 7,96% về trị giá so với cùng kỳ.

Lương phân bón nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2010

ĐVT: tấnChủng loại Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 6 Tháng 

Phân bón các loại 505.949 241.680 942.720 171.975 157.546 128.945 1.401.186

-Phân Ure 207.374 58.561 305.052 34.349 11.716 11.757 362.874

-Phân NPK 27.581 46.770 97.901 3.278 8.128 12.418 121.725

-Phân DAP 58.144 51.957 140.927 7.071 12.207 21.654 181.859

-Phân SA 152.949 31.758 242.572 33.717 38.536 40.485 355.310

-Phân Kali 41.775 44.175 120.368 71.078 70.877 20.535 282.858

Phân bón là mặt hàng duy nhất có giá giảm trong 6 tháng đầu năm 2010. Tháng 6/2010 giá tiếp tục giảm 5,9% so với tháng trước và giảm tới 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 6/2010 có 2 mặt hàng giảm giá là phân đạm SA và phân NPK, mặt hàng phân đạm SA giá giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp và giá phân NPK giảm trong tháng thứ 2; giá nhập khẩu phân đạm Urea, phân kali, phân DAP tăng trở lại trong tháng 6/2010. So với cùng kỳ năm trước, tất cả các loại phân bón này giá đều giảm; giảm nhiều nhất là phân NPK với 18,5%; tiếp đến là phân DAP giảm 9,8% và giảm ít nhất là phân đạm SA với 2,5%.

Về thị trường nhập khẩu

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu phân bón chủ yếu của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2010. Thagns 6/2010, Việt Nam đã nhập khẩu 62,6 nghìn tấn phân bón các loại từ thị trường Trung Quốc, đạt trị giá 18,7 triệu USD, tăng 18,57% về lượng và tăng 47,86% về trị giá so với tháng 5/2010. Nâng lượng phân bón 2 quý đầu năm nhập về từ thị trường này lên 532,4 nghìn tấn chiếm 38% lượng phân bón của cả nước, trị giá 157,8 triệu USD, giảm 26,54% về lượng và giảm 33,72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009. 

Đứng thứ hai sau thị trường Trung Quốc là Nga với lượng nhập trong 2 quý đầu năm là 197,3 nghìn tấn, trị giá 61,1 triệu USD, giảm 26,79% về lượng và giảm 20,63% về trị giá so với cùng kỳ. 

Trong số những thị trường mà Việt Nam nhập khẩu phân bón, thì đáng chú ý là thị trường Nauy, tuy lượng nhập trong 2 quý đầu năm chỉ đạt 12,2 nghìn tấn, đạt trị giá 5,1 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2009, thì thị trường tăng trưởng đột biến (tăng 6267,88% về lượng và 3392,28% về trị giá). 

Thống kê thị trường nhập khẩu phân bón tháng 6 và 6 tháng 2010Thị trường 6 tháng/2010 6 tháng/2009 6T/2010 so với 6T/2009 

lượng (tấn) trị giá (USD) lượng (Tấn) trị giá (USD) Lượng

(%) Trị giá

(%)

Kim ngạch 1.401.186 437.041.939 2.231.473 725.671.961 -37,21 -39,77

Trung Quốc 532.464 157.880.341 724.862 238.215.858 -26,54 -33,72

Nga 197.347 61.150.542 269.549 77.040.697 -26,79 -20,63

Canada 68.898 28.873.014 4.671 4.607.399 +1.375,02 +526,67

Philippin 80.394 27.107.708 189.860 76.075.495 -57,66 -64,37

Nhật Bản 116.792 16.724.910 66.133 9.372.181 +76,60 +78,45

Hàn Quốc 62.556 14.463.841 147.121 34.368.866 -57,48 -57,92

Malaixia 38.362 11.792.179 14.452 4.601.154 +165,44 +156,29

Đài Loan 37.070 6.775.036 76.625 12.610.993 -51,62 -46,28

Nauy 12.290 5.116.608 193 146.512 +6.267,88 +3.392,28

Ấn Độ 3.970 3.351.526 23.701 10.257.107 -83,25 -67,32

Hoa Kỳ 1.263 2.034.539 101.913 41.365.123 -98,76 -95,08

Bỉ 2.781 1.495.397 1.646 1.229.387 +68,96 +21,64

Thái Lan 2.345 1.234.973 11.915 3.322.536 -80,32 -62,83