Unknown server tag 'cc1:NewsImage'. “Cú hích” lớn thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - EU