• (08) 3965.0424 - (08) 3965.0427
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2023, 23:54 (GMT + 7) Tìm kiếm

Lễ khai trương Hệ thống cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất trực tuyến

Thứ Ba, 07 Tháng mười hai 2010, 10:31 GMT+7

 Thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2006 - 2010 và Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ quản lý. Ngày 07 tháng 5 năm 2010, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất trực tuyến.