• (08) 3965.0424 - (08) 3965.0427
Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2024, 1:19 (GMT + 7) Tìm kiếm

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng xăng, dầu [06/12/2010]

Thứ Ba, 07 Tháng mười hai 2010, 10:19 GMT+7

Theo đó, một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đã theo danh mục mặt hàng chịu thuế) được điều chỉnh theo hướng giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xuống còn 12% đối với các mặt hàng xăng được quy định cụ thể như: Xăng có pha chì, loại cao cấp; xăng không pha chì, loại cao cấp; xăng có pha chì, loại thông dụng; xăng không pha chì, loại thông dụng; xăng máy bay; dung môi trắng (white spirit); dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%; naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng, v.v...
 
Như vậy, so với Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ Tài chính thì thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng đã được điều chỉnh ở mức đáng kể (từ 17% xuống còn 12%).

Đây được coi là quy định mới tạo thuận lợi trong các hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh xăng dầu, đồng thời tạo cơ chế góp phần bình ổn giá cả mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới.
 
Thông tư cũng quy định kể từ ngày 01/01/2011, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư này, bãi bỏ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.