Unknown server tag 'cc1:NewsImage'. Nhập khẩu cao su tháng 5/2010 giảm nhẹ 3,75% về lượng, nhưng tăng 12,23% về trị giá